Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2020-10-27 Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Nowej Dęby.
Więcej →

2020-09-30 Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2020/2021

Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy ogrzewanie budynków miasta Nowa Dęba przyłączonych do ekologicznej kotłowni na biomasę zlokalizowanej przy ul. Leśnej 1 oraz przyłączonych do ciepłowni ESV WISŁOSAN.
Więcej →

2020-07-01 Harmonogram odbioru odpadów stałych w II półr. 2020 r.

Harmonogram odbioru odpadów stałych zmieszanych i segregowanych w drugim półroczu 2020 r.
Więcej →

2020-05-27 II etap rozbudowy głębinowego ujęcia wody w Nowej Dębie z dofinansowaniem NFOŚiGW.

W dniu 13.05.2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i PGKiM Sp. z o.o. N. Dęba, o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla Gminy Nowa Dęba – etap II".
Więcej →

2020-05-12 Zmiana stawek opłat za wodę i ścieki od 1 czerwca 2020 r.

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. wchodzą w życie nowe stawki opłat za wodę i ścieki na okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba.
Więcej →

2020-03-16 KOMUNIKAT ws. zagrożenia epidemiologicznego

Szanowni Państwo! Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie zwraca się z prośbą o załatwianie spraw związanych z działalnością spółki, w miarę możliwości drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Więcej →
1  2  3  4