Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2019-01-02 Harmonogram odbioru odpadów stałych w 2019 r.

Nowy harmonogram odbioru odpadów stałych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2019 r.
Więcej →

2018-12-28 Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Nowej Dęby.
Więcej →

2018-05-22 Nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wchodzi w życie 1 czerwca 2018 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Decyzją RZ.RET.070.4.20.2018.MK zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba
Więcej →

2018-04-13 W Nowej Dębie 19 tys. osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków

Inwestycją pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba” zajmie się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Więcej →

2018-03-05 Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, podpisało umowę z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie".
Więcej →

2018-01-27 Nowe zasady segregacji odpadów stałych

Zasady segregacji odpadów stałych obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
Więcej →
1  2  3