Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2018-02-08 Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Nowej Dęby.
Więcej →

2018-01-27 Nowe zasady segregacji odpadów stałych

Zasady segregacji odpadów stałych obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
Więcej →

2018-01-02 Harmonogram odbioru odpadów stałych w 2018 r.

Nowy harmonogram odbioru odpadów stałych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2018 r.
Więcej →

2017-12-22 Nowa Dęba unowocześni swoją gospodarkę wodno-ściekową

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przepompowni ścieków – to zadania, które zrealizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie w wojewódzkie podkarpackim.
Więcej →

2017-12-20 Kanalizacja w Alfredówce już wkrótce

Mieszkańcy Alfredówki już wkrótce będą mogli korzystać z długo wyczekiwanej sieci kanalizacyjnej. Stosowne umowy zostały już podpisane.
Więcej →

2017-12-09 Nowa taryfa dla wody i ścieków wchodzi w życie 12 grudnia 2017 r.

Informujemy, że 12 grudnia 2017 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180)
Więcej →
1  2  3