Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2021-10-25 Nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wchodzi w życie 1. listopada 2021 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Decyzją RZ.RZT.70.203.2021.MKO zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba
Więcej →

2021-10-05 Przerwa w dostawie wody

PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie uprzejmie informuje, że w związku z pilnymi pracami remontowymi nastąpi przerwa w dostawie wody od dnia 11.10.2021r. od godz. 23:30 do dnia 12.10.2021r. do godz. 6:00 (w nocy z poniedziałku na wtorek)
Więcej →

2021-08-20 Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Nowej Dęby.
Więcej →

2021-05-14 Zmiana czasu pracy PGKiM

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie uprzejmie informuje, że od 1. czerwca 2021 r. następuje zmiana czasu pracy
Więcej →
Zobacz starsze →