Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2021-01-08 Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Nowej Dęby.
Więcej →

2021-01-07 Harmonogram odbioru odpadów stałych w 2021 r.

Harmonogram odbioru odpadów stałych zmieszanych i segregowanych w drugim półroczu 2020 r.
Więcej →

2020-09-30 Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2020/2021

Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy ogrzewanie budynków miasta Nowa Dęba przyłączonych do ekologicznej kotłowni na biomasę zlokalizowanej przy ul. Leśnej 1 oraz przyłączonych do ciepłowni ESV WISŁOSAN.
Więcej →

2020-05-27 II etap rozbudowy głębinowego ujęcia wody w Nowej Dębie z dofinansowaniem NFOŚiGW.

W dniu 13.05.2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i PGKiM Sp. z o.o. N. Dęba, o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla Gminy Nowa Dęba – etap II".
Więcej →
Zobacz starsze →