Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2018-01-02 Harmonogram odbioru odpadów stałych w 2018 r.

Nowy harmonogram odbioru odpadów stałych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2018 r.
Więcej →

2017-12-28 Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Nowej Dęby.
Więcej →

2017-12-22 Nowa Dęba unowocześni swoją gospodarkę wodno-ściekową

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przepompowni ścieków – to zadania, które zrealizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie w wojewódzkie podkarpackim.
Więcej →
Zobacz starsze →