Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2019-11-15 Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Nowej Dęby.
Więcej →

2019-07-17 Nowa taryfa dla ciepła wchodzi w życie od 1.08.2019 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Decyzją OKR.4210.9.2019.JM z dnia 11 lipca 2019 r. zatwierdził taryfę dla ciepła PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie, na okres 24 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania, tj. od 1 sierpnia 2019 r.
Więcej →

2019-06-04 KOMUNIKAT - woda w wodociągu Nowej Dęby nadaje sie do spozycia przez ludzi

PGKiM Sp. z o.o. w ślad za Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu znak PSK.453.5.9.2019 z dnia 04.06.2019 informuje, że woda z wodociągu Nowa Dęba nadaje się do spożycia przez ludzi.
Więcej →

2019-06-03 INFORMACJA - Wyniki badań wody w wodociągu Nowej Dęby

Niniejszym podajemy do wiadomości mieszkańców ostatnie wyniki badań w zakresie mikrobiologicznym wody z wodociągu Nowej Dęby, wykonane przez Certyfikowane Laboratorium Środowiskowe SGS Pszczyna. Wyniki dotyczą próbek wody z dnia 1 czerwca 2019 r
Więcej →
Zobacz starsze →