Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2020-02-13 Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Nowej Dęby.
Więcej →

2019-12-30 Harmonogram odbioru odpadów stałych w I poł. 2020 r.

Nowy harmonogram odbioru odpadów stałych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba w pierwszej połowie 2020 r.
Więcej →

2019-07-17 Nowa taryfa dla ciepła wchodzi w życie od 1.08.2019 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Decyzją OKR.4210.9.2019.JM z dnia 11 lipca 2019 r. zatwierdził taryfę dla ciepła PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie, na okres 24 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania, tj. od 1 sierpnia 2019 r.
Więcej →

2019-05-23 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Nowa Dęba

Uchwałą Nr VI/62/2019 r. Rady Miejskiej w Nowej Dębie z daty 27.03.2019 r. (ze zmianą Uchwałą Nr VII/70/2019 z daty 29.04.2019 r.) został uchwalony nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Nowa Dęba.
Więcej →
Zobacz starsze →