Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2018-09-21 Napełnianie sieci i instalacji ciepłowniczych budynków zasilanych z ekologicznej kotłowni na biomasę

Z dniem 19.09.2018 r. rozpoczęto napełnianie sieci ciepłowniczej i instalacji grzewczych centralnego ogrzewania budynków zasilanych z ekologicznej kotłowni na biomasę zlokalizowanej przy ul Leśnej 1
Więcej →

2018-08-30 Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Nowej Dęby.
Więcej →

2018-05-22 Nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wchodzi w życie 1 czerwca 2018 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Decyzją RZ.RET.070.4.20.2018.MK zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba
Więcej →

2018-04-13 W Nowej Dębie 19 tys. osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków

Inwestycją pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba” zajmie się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Więcej →
Zobacz starsze →