Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2018-06-06 Awaria przepompowni w Jadachach

Wrzucanie niedozwolonych odpadów do sieci kanalizacyjnej kończy sie bardzo często awarią. Zobacz film >>
Więcej →

2018-06-06 Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Nowej Dęby.
Więcej →

2018-05-22 Nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wchodzi w życie 1 czerwca 2018 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Decyzją RZ.RET.070.4.20.2018.MK zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba
Więcej →
Zobacz starsze →