Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2017-02-09 Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.
Więcej →

2016-12-29 Harmonogram odbioru odpadów stałych w 2017 r.

Nowy harmonogram odbioru odpadów stałych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2017 r.
Więcej →

2016-12-02 Taryfa wod.-kan. na 2017 r.

Rada Miejska w Nowej Dębie, Uchwałą nr XXVII/253/2016 z daty 30.11.2016 r. zatwierdziła taryfę przedłożoną przez PGKiM Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba.
Więcej →
Zobacz starsze →