Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2019-03-01 Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Nowej Dęby.
Więcej →

2019-02-08 Zmiana dopłat do ceny wody i ścieków od 1 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że 30 stycznia 2019 r. Rada Miejska w Nowej Dębie przyjęła Uchwałę Nr IV/37/2019 w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba,
Więcej →

2019-01-02 Harmonogram odbioru odpadów stałych w 2019 r.

Nowy harmonogram odbioru odpadów stałych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2019 r.
Więcej →

2018-05-22 Nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wchodzi w życie 1 czerwca 2018 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Decyzją RZ.RET.070.4.20.2018.MK zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba
Więcej →
Zobacz starsze →