Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2019-09-24 Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2019/2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. informuje, że w dniu 24 września 2019 r. nastąpi rozpoczęcie sezonu grzewczego 2019/2020 w zasilanych przez nas budynkach.
Więcej →

2019-09-16 Napełnianie sieci i instalacji ciepłowniczych budynków zasilanych z ekologicznej kotłowni na biomasę

Informujemy, że od dnia 18.09.2019 r. PGKiM Sp. z o.o. rozpoczyna uzupełnianie wody w sieci ciepłowniczej i instalacjach centralnego ogrzewania budynków zaopatrywanych w ciepło z ekologicznej kotłowni na biomasę.
Więcej →

2019-08-30 Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Nowej Dęby.
Więcej →

2019-07-17 Nowa taryfa dla ciepła wchodzi w życie od 1.08.2019 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Decyzją OKR.4210.9.2019.JM z dnia 11 lipca 2019 r. zatwierdził taryfę dla ciepła PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie, na okres 24 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania, tj. od 1 sierpnia 2019 r.
Więcej →
Zobacz starsze →