Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2016-12-02 Taryfa wod.-kan. na 2017 r.

Rada Miejska w Nowej Dębie, Uchwałą nr XXVII/253/2016 z daty 30.11.2016 r. zatwierdziła taryfę przedłożoną przez PGKiM Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba.
Więcej →

2016-11-29 Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.
Więcej →

2016-09-27 Początek sezonu grzewczego

W dniu dzisiejszym uruchomiono ekologiczną kotłownię na biomasę i zgłoszono gotowość podania czynnika grzewczego na wszystkie budynki przyłączone do sieci ciepłowniczej tej kotłowni.
Więcej →
Zobacz starsze →