Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2018-04-13 W Nowej Dębie 19 tys. osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków

Inwestycją pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba” zajmie się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Więcej →

2018-04-03 Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Nowej Dęby.
Więcej →

2018-03-05 Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, podpisało umowę z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie".
Więcej →
Zobacz starsze →