Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2019-05-13 Zmiana stawek oplat za wodę i ścieki od 1 czerwca 2019 r.

W nawiązaniu do Decyzji Nr RZ.RET.070.4.20.2018.MK Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, informujemy, że z dniem 1 czerwca 2019 r. następuje zmiana stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Więcej →

2019-04-24 zakończenie sezonu grzewczego

Ze względu na utrzymywanie się wysokich temperatur zewnętrznych oraz optymistycznych prognoz pogody na następne dni;
Więcej →

2019-04-15 Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Nowej Dęby.
Więcej →

2019-02-08 Zmiana dopłat do ceny wody i ścieków od 1 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że 30 stycznia 2019 r. Rada Miejska w Nowej Dębie przyjęła Uchwałę Nr IV/37/2019 w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba,
Więcej →
Zobacz starsze →